سی ان سی پیشرفته

برای ماشین کاری روی پلاستیک ها از انواع مختلفی از دستگاه ها استفاده می شود. در برخی موارد که کار بسیار حساس و پیچیده می باشد، از سی ان سی پیشرفته استفاده می شود. این دستگاه ها معمولا بیش از 3 محوره هستند. در فیلم زیر نمونه ای از این نوع ماشین کاری را مشاهده می نمایید.