در طول سالیان دراز، گروه شیت شاپ افتخار همکاری با مشتری های متعددی را داشته است. این مشتریان در صنف های مختلف بوده اند. همچنین سطح همکاری و تامین کالای تبلیغاتی یا موارد اولیه برای آنها تنوع داشته است. در ادامه فهرست برخی از این مشتریان را مشاهده می کنید.