نوشته‌ها

باکس پلکسی به عنوان پایه محصول

باکس پلکسی به عنوان پایه نمایش محصول

تولید فروش و پخش انواع باکس پلکسی به عنوان پایه نمایش محصول با ابعاد و رنگ بندی سفارشی به صورت کلی (عمده) و جزئی (خرده)
باکس پلکسی محافظ پزشکی و امور حساس

باکس پزشکی و امور حساس با پلکسی

تولید فروش و پخش انواع باکس پزشکی و امور حساس با پلکسی با ابعاد و رنگ بندی سفارشی به صورت کلی (عمده) و جزئی (خرده)
باکس گل و گلدان پلکسی

باکس گل و گلدان با پلکسی گلاس

تولید فروش و پخش انواع باکس گل با پلکسی گلاس با ابعاد و رنگبندی سفارشی به صورت کلی (عمده) و جزئی (خرده)
باکس پلکسی نظم دهنده لوازم آرایشی

باکس پلکسی لوازم آرایشی

تولید فروش و پخش انواع باکس پلکسی محافظ کفی دار با ابعاد و رنگبندی سفارشی به صورت کلی (عمده) و جزئی (خرده)
باکس پلکسی محافظ و نگهدارنده

باکس پلکسی محافظ کفی دار

تولید فروش و پخش انواع باکس پلکسی محافظ کفی دار با ابعاد و رنگبندی سفارشی به صورت کلی (عمده) و جزئی (خرده)
باکس پلکسی انتقادات پیشنهادات و نظرسنجی

باکس پلکسی یا صندوق انتقادات و پیشنهادات

تولید فروش و پخش انواع باکس پلکسی یا صندوق انتقادات و پیشنهادات با ابعاد و رنگبندی سفارشی به صورت کلی (عمده) و جزئی (خرده)
باکس پلکسی یا صندوق قرعه کشی، رای گیری و نظرسنجی

باکس پلکسی یا صندوق قرعه کشی، رای گیری و نظرسنجی

تولید فروش و پخش انواع باکس پلکسی صندوق قرعه کشی، انتقادات و پیشنهادات، رای گیری و نظرسنجی با ابعاد و رنگبندی سفارشی به صورت کلی (عمده) و جزئی (خرده)
باکس پلکسی شفاف در شیرینی

باکس پلکسی شفاف با در شیرینی

تولید فروش و پخش انواع باکس پلکسی شفاف با در شبیه جعبه شیرینی با ابعاد و رنگبندی سفارشی به صورت کلی (عمده) و جزئی (خرده)
باکس پلکسی دیواری مناسب گالری و ویترین

باکس پلکسی دیواری

تولید فروش و پخش انواع باکس پلکسی گلاس دیواری با ابعاد و رنگبندی سفارشی به صورت کلی (عمده) و جزئی (خرده)