نوشته‌ها

پلکسی آینه ای طرح درخت - نمونه 19

پلکسی آینه ای چیست؟

پلکسی آینه ای نوعی ورق اکرولیک می باشد. این ورق های خاصیت آینه ای بودن دارند. یعنی کاملا شبیه آینه های شیشه ای رایج، می تواننند تصویر شی مقابل را منعکس کنند. این ورق ها که در واقع نوعی پلکسی گلاس منی باشند در رنگ های متنوعی تولید می شوند. ولی در بازار این روزها، رنگ های طلایی و نقره ای مرسوم است.

این آینه ها دارای دو ویژگی خوب هستند. اول اینکه به راحتی با دستگاه لیزر غیر فلزات برش می خورند. لذا شما طرح ها و ایده های مدنظرتان را می توانید به راحتی اجرا کنید. و دیگری اینکه مانند شیشه، شکته و خُرد نمی شوند. یعنی تا حدی نشکن هستند. البته ویژگی های دیگری نظیر ضد آب بودن و ایمن بودن هم می توان نام برد.

کاربرد

در تصویر فوق که از اینترنت گردآوری شده است، نمونه ای از کاربردهای این محصول مشاهده می شود. از این کالا برای طراحی داخلی، دیزاین المان های معماری و .. استفاده می گردد. همچنین می توان از ورق های آینه ای برای ساخت انواع ساعت دیواری استفاده کرد. کاربرد دیگر این محصول، ساخت انواع هدیه و گیفت می باشد. همچنین از این ورق های برای تولید انواع حروف برجسته استفاده می شود. البته برخی نیز برای ساخت تابلو و لوگو به صورت برجسته از این پلکسی ها استفاده می کنند. فهرست برخی از کاربردها چنین است:

 • طراحی داخلی و دکوراسیون
 • ساخت المان های معماری و هنری
 • ساخت تندیس
 • ساخت انواع پلاک و برچسب
 • دیوارپوش آینه ای
 • ساخت تایل و طرح آجر
 • ساخت باکس آینه ای

سفارش ساخت

برای سفارش این محصول بعد از مشخص کردن تعداد، سقف هزینه و زمان تحویل و همچنین طرح مدنظر، با ما تماس بگیرید. سفارشات شما می تواند برش یک طرح با این ورق ها باشد. و یا خرید ورق خام باشد. در هر صورت برای کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.

پلکسی آینه ای طرح سر انسان - نمونه 18

پلکسی آینه ای چیست؟

پلکسی آینه ای نوعی ورق اکرولیک می باشد. این ورق های خاصیت آینه ای بودن دارند. یعنی کاملا شبیه آینه های شیشه ای رایج، می تواننند تصویر شی مقابل را منعکس کنند. این ورق ها که در واقع نوعی پلکسی گلاس منی باشند در رنگ های متنوعی تولید می شوند. ولی در بازار این روزها، رنگ های طلایی و نقره ای مرسوم است.

این آینه ها دارای دو ویژگی خوب هستند. اول اینکه به راحتی با دستگاه لیزر غیر فلزات برش می خورند. لذا شما طرح ها و ایده های مدنظرتان را می توانید به راحتی اجرا کنید. و دیگری اینکه مانند شیشه، شکته و خُرد نمی شوند. یعنی تا حدی نشکن هستند. البته ویژگی های دیگری نظیر ضد آب بودن و ایمن بودن هم می توان نام برد.

کاربرد

در تصویر فوق که از اینترنت گردآوری شده است، نمونه ای از کاربردهای این محصول مشاهده می شود. از این کالا برای طراحی داخلی، دیزاین المان های معماری و .. استفاده می گردد. همچنین می توان از ورق های آینه ای برای ساخت انواع ساعت دیواری استفاده کرد. کاربرد دیگر این محصول، ساخت انواع هدیه و گیفت می باشد. همچنین از این ورق های برای تولید انواع حروف برجسته استفاده می شود. البته برخی نیز برای ساخت تابلو و لوگو به صورت برجسته از این پلکسی ها استفاده می کنند. فهرست برخی از کاربردها چنین است:

 • طراحی داخلی و دکوراسیون
 • ساخت المان های معماری و هنری
 • ساخت تندیس
 • ساخت انواع پلاک و برچسب
 • دیوارپوش آینه ای
 • ساخت تایل و طرح آجر
 • ساخت باکس آینه ای

سفارش ساخت

برای سفارش این محصول بعد از مشخص کردن تعداد، سقف هزینه و زمان تحویل و همچنین طرح مدنظر، با ما تماس بگیرید. سفارشات شما می تواند برش یک طرح با این ورق ها باشد. و یا خرید ورق خام باشد. در هر صورت برای کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.

پلکسی آینه ای برای آینه دکوراتیو - نمونه 17

پلکسی آینه ای چیست؟

پلکسی آینه ای نوعی ورق اکرولیک می باشد. این ورق های خاصیت آینه ای بودن دارند. یعنی کاملا شبیه آینه های شیشه ای رایج، می تواننند تصویر شی مقابل را منعکس کنند. این ورق ها که در واقع نوعی پلکسی گلاس منی باشند در رنگ های متنوعی تولید می شوند. ولی در بازار این روزها، رنگ های طلایی و نقره ای مرسوم است.

این آینه ها دارای دو ویژگی خوب هستند. اول اینکه به راحتی با دستگاه لیزر غیر فلزات برش می خورند. لذا شما طرح ها و ایده های مدنظرتان را می توانید به راحتی اجرا کنید. و دیگری اینکه مانند شیشه، شکته و خُرد نمی شوند. یعنی تا حدی نشکن هستند. البته ویژگی های دیگری نظیر ضد آب بودن و ایمن بودن هم می توان نام برد.

کاربرد

در تصویر فوق که از اینترنت گردآوری شده است، نمونه ای از کاربردهای این محصول مشاهده می شود. از این کالا برای طراحی داخلی، دیزاین المان های معماری و .. استفاده می گردد. همچنین می توان از ورق های آینه ای برای ساخت انواع ساعت دیواری استفاده کرد. کاربرد دیگر این محصول، ساخت انواع هدیه و گیفت می باشد. همچنین از این ورق های برای تولید انواع حروف برجسته استفاده می شود. البته برخی نیز برای ساخت تابلو و لوگو به صورت برجسته از این پلکسی ها استفاده می کنند. فهرست برخی از کاربردها چنین است:

 • طراحی داخلی و دکوراسیون
 • ساخت المان های معماری و هنری
 • ساخت تندیس
 • ساخت انواع پلاک و برچسب
 • دیوارپوش آینه ای
 • ساخت تایل و طرح آجر
 • ساخت باکس آینه ای

سفارش ساخت

برای سفارش این محصول بعد از مشخص کردن تعداد، سقف هزینه و زمان تحویل و همچنین طرح مدنظر، با ما تماس بگیرید. سفارشات شما می تواند برش یک طرح با این ورق ها باشد. و یا خرید ورق خام باشد. در هر صورت برای کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.

پلکسی آینه ای ساعت دیواری نقره ای - نمونه 15

پلکسی آینه ای چیست؟

پلکسی آینه ای نوعی ورق اکرولیک می باشد. این ورق های خاصیت آینه ای بودن دارند. یعنی کاملا شبیه آینه های شیشه ای رایج، می تواننند تصویر شی مقابل را منعکس کنند. این ورق ها که در واقع نوعی پلکسی گلاس منی باشند در رنگ های متنوعی تولید می شوند. ولی در بازار این روزها، رنگ های طلایی و نقره ای مرسوم است.

این آینه ها دارای دو ویژگی خوب هستند. اول اینکه به راحتی با دستگاه لیزر غیر فلزات برش می خورند. لذا شما طرح ها و ایده های مدنظرتان را می توانید به راحتی اجرا کنید. و دیگری اینکه مانند شیشه، شکته و خُرد نمی شوند. یعنی تا حدی نشکن هستند. البته ویژگی های دیگری نظیر ضد آب بودن و ایمن بودن هم می توان نام برد.

کاربرد

در تصویر فوق که از اینترنت گردآوری شده است، نمونه ای از کاربردهای این محصول مشاهده می شود. از این کالا برای طراحی داخلی، دیزاین المان های معماری و .. استفاده می گردد. همچنین می توان از ورق های آینه ای برای ساخت انواع ساعت دیواری استفاده کرد. کاربرد دیگر این محصول، ساخت انواع هدیه و گیفت می باشد. همچنین از این ورق های برای تولید انواع حروف برجسته استفاده می شود. البته برخی نیز برای ساخت تابلو و لوگو به صورت برجسته از این پلکسی ها استفاده می کنند. فهرست برخی از کاربردها چنین است:

 • طراحی داخلی و دکوراسیون
 • ساخت المان های معماری و هنری
 • ساخت تندیس
 • ساخت انواع پلاک و برچسب
 • دیوارپوش آینه ای
 • ساخت تایل و طرح آجر
 • ساخت باکس آینه ای

سفارش ساخت

برای سفارش این محصول بعد از مشخص کردن تعداد، سقف هزینه و زمان تحویل و همچنین طرح مدنظر، با ما تماس بگیرید. سفارشات شما می تواند برش یک طرح با این ورق ها باشد. و یا خرید ورق خام باشد. در هر صورت برای کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.

پلکسی آینه ای ساعت دیواری نقره ای - نمونه 15

پلکسی آینه ای چیست؟

پلکسی آینه ای نوعی ورق اکرولیک می باشد. این ورق های خاصیت آینه ای بودن دارند. یعنی کاملا شبیه آینه های شیشه ای رایج، می تواننند تصویر شی مقابل را منعکس کنند. این ورق ها که در واقع نوعی پلکسی گلاس منی باشند در رنگ های متنوعی تولید می شوند. ولی در بازار این روزها، رنگ های طلایی و نقره ای مرسوم است.

این آینه ها دارای دو ویژگی خوب هستند. اول اینکه به راحتی با دستگاه لیزر غیر فلزات برش می خورند. لذا شما طرح ها و ایده های مدنظرتان را می توانید به راحتی اجرا کنید. و دیگری اینکه مانند شیشه، شکته و خُرد نمی شوند. یعنی تا حدی نشکن هستند. البته ویژگی های دیگری نظیر ضد آب بودن و ایمن بودن هم می توان نام برد.

کاربرد

در تصویر فوق که از اینترنت گردآوری شده است، نمونه ای از کاربردهای این محصول مشاهده می شود. از این کالا برای طراحی داخلی، دیزاین المان های معماری و .. استفاده می گردد. همچنین می توان از ورق های آینه ای برای ساخت انواع ساعت دیواری استفاده کرد. کاربرد دیگر این محصول، ساخت انواع هدیه و گیفت می باشد. همچنین از این ورق های برای تولید انواع حروف برجسته استفاده می شود. البته برخی نیز برای ساخت تابلو و لوگو به صورت برجسته از این پلکسی ها استفاده می کنند. فهرست برخی از کاربردها چنین است:

 • طراحی داخلی و دکوراسیون
 • ساخت المان های معماری و هنری
 • ساخت تندیس
 • ساخت انواع پلاک و برچسب
 • دیوارپوش آینه ای
 • ساخت تایل و طرح آجر
 • ساخت باکس آینه ای

سفارش ساخت

برای سفارش این محصول بعد از مشخص کردن تعداد، سقف هزینه و زمان تحویل و همچنین طرح مدنظر، با ما تماس بگیرید. سفارشات شما می تواند برش یک طرح با این ورق ها باشد. و یا خرید ورق خام باشد. در هر صورت برای کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.

پلکسی آینه ای برش لیزر طرح گل - نمونه 14

پلکسی آینه ای چیست؟

پلکسی آینه ای نوعی ورق اکرولیک می باشد. این ورق های خاصیت آینه ای بودن دارند. یعنی کاملا شبیه آینه های شیشه ای رایج، می تواننند تصویر شی مقابل را منعکس کنند. این ورق ها که در واقع نوعی پلکسی گلاس منی باشند در رنگ های متنوعی تولید می شوند. ولی در بازار این روزها، رنگ های طلایی و نقره ای مرسوم است.

این آینه ها دارای دو ویژگی خوب هستند. اول اینکه به راحتی با دستگاه لیزر غیر فلزات برش می خورند. لذا شما طرح ها و ایده های مدنظرتان را می توانید به راحتی اجرا کنید. و دیگری اینکه مانند شیشه، شکته و خُرد نمی شوند. یعنی تا حدی نشکن هستند. البته ویژگی های دیگری نظیر ضد آب بودن و ایمن بودن هم می توان نام برد.

کاربرد

در تصویر فوق که از اینترنت گردآوری شده است، نمونه ای از کاربردهای این محصول مشاهده می شود. از این کالا برای طراحی داخلی، دیزاین المان های معماری و .. استفاده می گردد. همچنین می توان از ورق های آینه ای برای ساخت انواع ساعت دیواری استفاده کرد. کاربرد دیگر این محصول، ساخت انواع هدیه و گیفت می باشد. همچنین از این ورق های برای تولید انواع حروف برجسته استفاده می شود. البته برخی نیز برای ساخت تابلو و لوگو به صورت برجسته از این پلکسی ها استفاده می کنند. فهرست برخی از کاربردها چنین است:

 • طراحی داخلی و دکوراسیون
 • ساخت المان های معماری و هنری
 • ساخت تندیس
 • ساخت انواع پلاک و برچسب
 • دیوارپوش آینه ای
 • ساخت تایل و طرح آجر
 • ساخت باکس آینه ای

سفارش ساخت

برای سفارش این محصول بعد از مشخص کردن تعداد، سقف هزینه و زمان تحویل و همچنین طرح مدنظر، با ما تماس بگیرید. سفارشات شما می تواند برش یک طرح با این ورق ها باشد. و یا خرید ورق خام باشد. در هر صورت برای کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.

پلکسی آینه ای نقشه جهان - نمونه 13

پلکسی آینه ای چیست؟

پلکسی آینه ای نوعی ورق اکرولیک می باشد. این ورق های خاصیت آینه ای بودن دارند. یعنی کاملا شبیه آینه های شیشه ای رایج، می تواننند تصویر شی مقابل را منعکس کنند. این ورق ها که در واقع نوعی پلکسی گلاس منی باشند در رنگ های متنوعی تولید می شوند. ولی در بازار این روزها، رنگ های طلایی و نقره ای مرسوم است.

این آینه ها دارای دو ویژگی خوب هستند. اول اینکه به راحتی با دستگاه لیزر غیر فلزات برش می خورند. لذا شما طرح ها و ایده های مدنظرتان را می توانید به راحتی اجرا کنید. و دیگری اینکه مانند شیشه، شکته و خُرد نمی شوند. یعنی تا حدی نشکن هستند. البته ویژگی های دیگری نظیر ضد آب بودن و ایمن بودن هم می توان نام برد.

کاربرد

در تصویر فوق که از اینترنت گردآوری شده است، نمونه ای از کاربردهای این محصول مشاهده می شود. از این کالا برای طراحی داخلی، دیزاین المان های معماری و .. استفاده می گردد. همچنین می توان از ورق های آینه ای برای ساخت انواع ساعت دیواری استفاده کرد. کاربرد دیگر این محصول، ساخت انواع هدیه و گیفت می باشد. همچنین از این ورق های برای تولید انواع حروف برجسته استفاده می شود. البته برخی نیز برای ساخت تابلو و لوگو به صورت برجسته از این پلکسی ها استفاده می کنند. فهرست برخی از کاربردها چنین است:

 • طراحی داخلی و دکوراسیون
 • ساخت المان های معماری و هنری
 • ساخت تندیس
 • ساخت انواع پلاک و برچسب
 • دیوارپوش آینه ای
 • ساخت تایل و طرح آجر
 • ساخت باکس آینه ای

سفارش ساخت

برای سفارش این محصول بعد از مشخص کردن تعداد، سقف هزینه و زمان تحویل و همچنین طرح مدنظر، با ما تماس بگیرید. سفارشات شما می تواند برش یک طرح با این ورق ها باشد. و یا خرید ورق خام باشد. در هر صورت برای کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.

پلکسی آینه ای ساعت دیواری - نمونه 12

پلکسی آینه ای چیست؟

پلکسی آینه ای نوعی ورق اکرولیک می باشد. این ورق های خاصیت آینه ای بودن دارند. یعنی کاملا شبیه آینه های شیشه ای رایج، می تواننند تصویر شی مقابل را منعکس کنند. این ورق ها که در واقع نوعی پلکسی گلاس منی باشند در رنگ های متنوعی تولید می شوند. ولی در بازار این روزها، رنگ های طلایی و نقره ای مرسوم است.

این آینه ها دارای دو ویژگی خوب هستند. اول اینکه به راحتی با دستگاه لیزر غیر فلزات برش می خورند. لذا شما طرح ها و ایده های مدنظرتان را می توانید به راحتی اجرا کنید. و دیگری اینکه مانند شیشه، شکته و خُرد نمی شوند. یعنی تا حدی نشکن هستند. البته ویژگی های دیگری نظیر ضد آب بودن و ایمن بودن هم می توان نام برد.

کاربرد

در تصویر فوق که از اینترنت گردآوری شده است، نمونه ای از کاربردهای این محصول مشاهده می شود. از این کالا برای طراحی داخلی، دیزاین المان های معماری و .. استفاده می گردد. همچنین می توان از ورق های آینه ای برای ساخت انواع ساعت دیواری استفاده کرد. کاربرد دیگر این محصول، ساخت انواع هدیه و گیفت می باشد. همچنین از این ورق های برای تولید انواع حروف برجسته استفاده می شود. البته برخی نیز برای ساخت تابلو و لوگو به صورت برجسته از این پلکسی ها استفاده می کنند. فهرست برخی از کاربردها چنین است:

 • طراحی داخلی و دکوراسیون
 • ساخت المان های معماری و هنری
 • ساخت تندیس
 • ساخت انواع پلاک و برچسب
 • دیوارپوش آینه ای
 • ساخت تایل و طرح آجر
 • ساخت باکس آینه ای

سفارش ساخت

برای سفارش این محصول بعد از مشخص کردن تعداد، سقف هزینه و زمان تحویل و همچنین طرح مدنظر، با ما تماس بگیرید. سفارشات شما می تواند برش یک طرح با این ورق ها باشد. و یا خرید ورق خام باشد. در هر صورت برای کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.

پلکسی آینه ای باکس گل نقره ای - نمونه 11

پلکسی آینه ای چیست؟

پلکسی آینه ای نوعی ورق اکرولیک می باشد. این ورق های خاصیت آینه ای بودن دارند. یعنی کاملا شبیه آینه های شیشه ای رایج، می تواننند تصویر شی مقابل را منعکس کنند. این ورق ها که در واقع نوعی پلکسی گلاس منی باشند در رنگ های متنوعی تولید می شوند. ولی در بازار این روزها، رنگ های طلایی و نقره ای مرسوم است.

این آینه ها دارای دو ویژگی خوب هستند. اول اینکه به راحتی با دستگاه لیزر غیر فلزات برش می خورند. لذا شما طرح ها و ایده های مدنظرتان را می توانید به راحتی اجرا کنید. و دیگری اینکه مانند شیشه، شکته و خُرد نمی شوند. یعنی تا حدی نشکن هستند. البته ویژگی های دیگری نظیر ضد آب بودن و ایمن بودن هم می توان نام برد.

کاربرد

در تصویر فوق که از اینترنت گردآوری شده است، نمونه ای از کاربردهای این محصول مشاهده می شود. از این کالا برای طراحی داخلی، دیزاین المان های معماری و .. استفاده می گردد. همچنین می توان از ورق های آینه ای برای ساخت انواع ساعت دیواری استفاده کرد. کاربرد دیگر این محصول، ساخت انواع هدیه و گیفت می باشد. همچنین از این ورق های برای تولید انواع حروف برجسته استفاده می شود. البته برخی نیز برای ساخت تابلو و لوگو به صورت برجسته از این پلکسی ها استفاده می کنند. فهرست برخی از کاربردها چنین است:

 • طراحی داخلی و دکوراسیون
 • ساخت المان های معماری و هنری
 • ساخت تندیس
 • ساخت انواع پلاک و برچسب
 • دیوارپوش آینه ای
 • ساخت تایل و طرح آجر
 • ساخت باکس آینه ای

سفارش ساخت

برای سفارش این محصول بعد از مشخص کردن تعداد، سقف هزینه و زمان تحویل و همچنین طرح مدنظر، با ما تماس بگیرید. سفارشات شما می تواند برش یک طرح با این ورق ها باشد. و یا خرید ورق خام باشد. در هر صورت برای کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.

پلکسی آینه ای برش لیزر گل - نمونه 10

پلکسی آینه ای چیست؟

پلکسی آینه ای نوعی ورق اکرولیک می باشد. این ورق های خاصیت آینه ای بودن دارند. یعنی کاملا شبیه آینه های شیشه ای رایج، می تواننند تصویر شی مقابل را منعکس کنند. این ورق ها که در واقع نوعی پلکسی گلاس منی باشند در رنگ های متنوعی تولید می شوند. ولی در بازار این روزها، رنگ های طلایی و نقره ای مرسوم است.

این آینه ها دارای دو ویژگی خوب هستند. اول اینکه به راحتی با دستگاه لیزر غیر فلزات برش می خورند. لذا شما طرح ها و ایده های مدنظرتان را می توانید به راحتی اجرا کنید. و دیگری اینکه مانند شیشه، شکته و خُرد نمی شوند. یعنی تا حدی نشکن هستند. البته ویژگی های دیگری نظیر ضد آب بودن و ایمن بودن هم می توان نام برد.

کاربرد

در تصویر فوق که از اینترنت گردآوری شده است، نمونه ای از کاربردهای این محصول مشاهده می شود. از این کالا برای طراحی داخلی، دیزاین المان های معماری و .. استفاده می گردد. همچنین می توان از ورق های آینه ای برای ساخت انواع ساعت دیواری استفاده کرد. کاربرد دیگر این محصول، ساخت انواع هدیه و گیفت می باشد. همچنین از این ورق های برای تولید انواع حروف برجسته استفاده می شود. البته برخی نیز برای ساخت تابلو و لوگو به صورت برجسته از این پلکسی ها استفاده می کنند. فهرست برخی از کاربردها چنین است:

 • طراحی داخلی و دکوراسیون
 • ساخت المان های معماری و هنری
 • ساخت تندیس
 • ساخت انواع پلاک و برچسب
 • دیوارپوش آینه ای
 • ساخت تایل و طرح آجر
 • ساخت باکس آینه ای

سفارش ساخت

برای سفارش این محصول بعد از مشخص کردن تعداد، سقف هزینه و زمان تحویل و همچنین طرح مدنظر، با ما تماس بگیرید. سفارشات شما می تواند برش یک طرح با این ورق ها باشد. و یا خرید ورق خام باشد. در هر صورت برای کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.

پلکسی آینه ای برای بین آجرها - نمونه 9

پلکسی آینه ای چیست؟

پلکسی آینه ای نوعی ورق اکرولیک می باشد. این ورق های خاصیت آینه ای بودن دارند. یعنی کاملا شبیه آینه های شیشه ای رایج، می تواننند تصویر شی مقابل را منعکس کنند. این ورق ها که در واقع نوعی پلکسی گلاس منی باشند در رنگ های متنوعی تولید می شوند. ولی در بازار این روزها، رنگ های طلایی و نقره ای مرسوم است.

این آینه ها دارای دو ویژگی خوب هستند. اول اینکه به راحتی با دستگاه لیزر غیر فلزات برش می خورند. لذا شما طرح ها و ایده های مدنظرتان را می توانید به راحتی اجرا کنید. و دیگری اینکه مانند شیشه، شکته و خُرد نمی شوند. یعنی تا حدی نشکن هستند. البته ویژگی های دیگری نظیر ضد آب بودن و ایمن بودن هم می توان نام برد.

کاربرد

در تصویر فوق که از اینترنت گردآوری شده است، نمونه ای از کاربردهای این محصول مشاهده می شود. از این کالا برای طراحی داخلی، دیزاین المان های معماری و .. استفاده می گردد. همچنین می توان از ورق های آینه ای برای ساخت انواع ساعت دیواری استفاده کرد. کاربرد دیگر این محصول، ساخت انواع هدیه و گیفت می باشد. همچنین از این ورق های برای تولید انواع حروف برجسته استفاده می شود. البته برخی نیز برای ساخت تابلو و لوگو به صورت برجسته از این پلکسی ها استفاده می کنند. فهرست برخی از کاربردها چنین است:

 • طراحی داخلی و دکوراسیون
 • ساخت المان های معماری و هنری
 • ساخت تندیس
 • ساخت انواع پلاک و برچسب
 • دیوارپوش آینه ای
 • ساخت تایل و طرح آجر
 • ساخت باکس آینه ای

سفارش ساخت

برای سفارش این محصول بعد از مشخص کردن تعداد، سقف هزینه و زمان تحویل و همچنین طرح مدنظر، با ما تماس بگیرید. سفارشات شما می تواند برش یک طرح با این ورق ها باشد. و یا خرید ورق خام باشد. در هر صورت برای کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.

پلکسی آینه ای پوشش دیوار - نمونه 8

پلکسی آینه ای چیست؟

پلکسی آینه ای نوعی ورق اکرولیک می باشد. این ورق های خاصیت آینه ای بودن دارند. یعنی کاملا شبیه آینه های شیشه ای رایج، می تواننند تصویر شی مقابل را منعکس کنند. این ورق ها که در واقع نوعی پلکسی گلاس منی باشند در رنگ های متنوعی تولید می شوند. ولی در بازار این روزها، رنگ های طلایی و نقره ای مرسوم است.

این آینه ها دارای دو ویژگی خوب هستند. اول اینکه به راحتی با دستگاه لیزر غیر فلزات برش می خورند. لذا شما طرح ها و ایده های مدنظرتان را می توانید به راحتی اجرا کنید. و دیگری اینکه مانند شیشه، شکته و خُرد نمی شوند. یعنی تا حدی نشکن هستند. البته ویژگی های دیگری نظیر ضد آب بودن و ایمن بودن هم می توان نام برد.

کاربرد

در تصویر فوق که از اینترنت گردآوری شده است، نمونه ای از کاربردهای این محصول مشاهده می شود. از این کالا برای طراحی داخلی، دیزاین المان های معماری و .. استفاده می گردد. همچنین می توان از ورق های آینه ای برای ساخت انواع ساعت دیواری استفاده کرد. کاربرد دیگر این محصول، ساخت انواع هدیه و گیفت می باشد. همچنین از این ورق های برای تولید انواع حروف برجسته استفاده می شود. البته برخی نیز برای ساخت تابلو و لوگو به صورت برجسته از این پلکسی ها استفاده می کنند. فهرست برخی از کاربردها چنین است:

 • طراحی داخلی و دکوراسیون
 • ساخت المان های معماری و هنری
 • ساخت تندیس
 • ساخت انواع پلاک و برچسب
 • دیوارپوش آینه ای
 • ساخت تایل و طرح آجر
 • ساخت باکس آینه ای

سفارش ساخت

برای سفارش این محصول بعد از مشخص کردن تعداد، سقف هزینه و زمان تحویل و همچنین طرح مدنظر، با ما تماس بگیرید. سفارشات شما می تواند برش یک طرح با این ورق ها باشد. و یا خرید ورق خام باشد. در هر صورت برای کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.